Rating

    No results.

Πρόγραμμα 10ου Ελληνικού Συμποσίου Διαχείρισης Δεδομένων (ΕΣΔΔ 2011 — HDMS 2011)

GD Star Rating
loading...

10o Ελληνικό Συμπόσιο Διαχείρισης Δεδομένων (ΕΣΔΔ'11)

17 Ιουνίου - 18 Ιουνίου 2011, Αθήνα, Ελλάδα

http://hdms11.di.uoa.gr/

---------------------------
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011
---------------------------

8:30 -  9:00   Εγγραφή

9:00 -  9:05   Καλωσόρισμα -- Δημήτριος Γουνόπουλος & Αλέξανδρος Λαμπρινίδης

9:05 - 10:20   1η Συνεδρία -- Κεντρική ομιλία
Η σχεδίαση μιας κοινωνικής υπηρεσίας ειδήσεων
Νικόλαος Κούδας, University of Toronto, Καναδάς

10:20 - 10:40   Διάλειμμα για καφέ και συζήτηση

10:40 - 12:40   2η Συνεδρία -- Σύγχρονες Εφαρμογές

Ανθρωποκατευθυνόμενη αναζήτηση σε γράφους
Aditya Parameswaran (Stanford), Anish Das Sarma (Yahoo Research),
Hector Garcia-Molina (Stanford), Νεοκλής Πολυζώτης  (UCSC),  Jennifer
Widom (Stanford)

Μελετώντας τη δυναμικά χαρακτηριστικά των δικτύων οχημάτων σε αστικά
περιβάλλοντα
Νικόλας Λουλλούδης (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Γεώργιος Πάλλης
(Πανεπιστήμιο Κύπρου), Μάριος Δ. Δικαιάκος (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Δυναμικό Πρόβλημα Παραλαβών και Παραδόσεων με Μεταφορτώσεις
Παναγιώτης Μπούρος (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Δημήτρης Σαχαρίδης
(ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά), Θοδωρής Δαλαμάγκας (ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά), Τίμος Σελλής
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά)

Αναζήτηση Τροχιών GPS σε Δίκτυα Έξυπνων Κινητών Συσκευών  με Απόρρητα Δεδομένα
Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Χρίστος Λαουδιάς
(Πανεπιστήμιο Κύπρου), Μαρία Ανδρέου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και
Δημήτριος Γουνόπουλος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Αποδοτική Εύρεση Συχνών Υπογράφων σε Βάσεις Πιθανοτικών Γράφων
Οδυσσέας Παπαπέτρου (Πολυτεχνείο Κρήτης), Αικατερίνη Ιωάννου
(Πολυτεχνείο Κρήτης), Δημήτριος Σκούτας (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Πολύ-κριτήρια Βελτιστοποίηση Δένδρων Επεξεργασίας Επερωτήσεων σε
Κοινωνικά Δίκτυα Έξυπνων Κινητών Συσκευών
Ανδρεάς Κωνσταντινίδης (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
(Πανεπιστήμιο Κύπρου), Παναγιώτης Ανδρέου (Πανεπιστήμιο Κύπρου),
Γιώργος Σαμάρας (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

12:40 -  2:00   Γεύμα

2:00 -  3:40   3η Συνεδρία -- Ευρετηρίαση και Κλιμάκωση

Αιθήρ: μια κλιμακώσιμη λύση για καταγραφή ιστορικού
Ryan Johnson (University of Toronto), Ιπποκράτης Πανδής (Carnegie
Mellon University / IBM Almaden Research Center), Radu Stoica (École
Polytechnique Fédérale de Lausanne), Μάνος Αθανασσούλης (École
Polytechnique Fédérale de Lausanne), Αναστασία Αϊλαμάκη (École
Polytechnique Fédérale de Lausanne)

Κλιμάκωση της εξόρυξης δεδομένων από χρονοσειρές σε ένα δισεκατομμύριο
χρονοσειρές με τη χρήση του iSAX 2.0
Alessandro Camerra (University of Trento), Jin Shieh (University of
California, Riverside), Θέμης Παλπάνας (University of Trento), Eamonn
Keogh (University of California, Riverside)

DiVA: ευρετηρίαση πολυδιάστατων χώρων ``βουτώντας'' σε προσεγγίσεις διανυσμάτων
Κωνσταντίνος Τσακαλώζος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών), Σπύρος Ευαγγελάτος  (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών), Αλέξης Δελής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Αποδοτική Αποτίμηση Ερωτήσεων Εγκλεισμού για Ανομοιογενείς Κατανομές
Αντικειμένων
Μανώλης Τερροβίτης (ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά), Παναγιώτης Μπούρος (Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Πάνος Βασιλειάδης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων),
Τίμος Σελλής (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά), Νίκος
Μαμουλής (University of Hong Kong)

Προσαρμοζόμενη  Ευρετηρίαση  σε  Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Οργανωμένα
ανα Στήλες στην Κύρια Μνήμη
Στράτος Υδραίος (CWI), Stefan Manegold (CWI), Harumi Kuno (HP Labs),
Goetz Graefe (HP Labs)

3:40 -  4:00   Διάλειμμα για καφέ και συζήτηση

4:00 -  5:40   4η Συνεδρία -- Πιθανότητες και Ομοιότητες

Πιθανοτικά Ιστογράμματα για Πιθανοτικά Δεδομένα
Graham  Cormode (AT&T Labs-Research), Αντώνιος Δεληγιαννάκης
(Πολυτεχνείο Κρήτης), Μίνως Γαροφαλάκης (Πολυτεχνείο Κρήτης), Andrew
McGregor (University of Massachusetts, Amherst)

Κατανεμημένη Πιθανοτική Συσταδοποίηση Κειμένου
Οδυσσέας Παπαπέτρου (Πολυτεχνείο Κρήτης), Wolf Siberski (L3S Research
Center), Norbert Fuhr (University of Duisburg-Essen)

Χρησιμοποιώντας Επερωτήσεις Αντίστροφων Κορυφαίων-Κ για τον Εντοπισμό
των Αντικειμένων με τη Μεγαλύτερη Επιρροή
Ακριβή Βλάχου (Norwegian University of Science and Technology),
Χρήστος Δουλκερίδης (Norwegian University of Science and Technology),
Kjetil Noervaag (Norwegian University of Science and Technology),
Γιάννης Κωτίδης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Αποτίμηση  ομοιότητας δεδομένων σε πολυδιάστατους χώρους
Ευτυχία Μπαϊκούση (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Γεώργιος Ρογκάκος
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Παναγιώτης Βασιλειάδης (Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων)

Παραγόμενες Διαστάσεις για Αποδοτική Εκτίμηση Ομοιότητας σε
Κατανεμημένα Περιβάλλοντα
Κωνσταντίνος Γεωργούλας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γιάννης
Κωτίδης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

8:00μμ         Δείπνο Συνεδρίου
Εστιατόριο Pasaji, Στοά Σπυρομήλιου, Σύνταγμα

-------------------------
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011
-------------------------

9:00 -  9:45   5η Συνεδρία -- Ομιλίες-αστραπή (3 λεπτά έκαστη)

Χρονοπρογραμματισμός Ροών Δεδομένων στο Νέφος
Χεράλντ Κλλάπι, Εύα Σιταρίδη, Μανόλης Μ. Τσαγκάρης και Γιάννης
Ιωαννίδης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

ΥΤαΣ: Αποτελεσματικές έγκαιρες ενημερώσεις σε Αποθήκες Δεδομένων
Μάνος Αθανασούλης (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), Shimin
Chen (Intel Labs), Αναστασία Αϊλαμάκη (Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne), Phillip B. Gibbons (Intel Labs), Radu Stoica (Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne)

Στατιστική Επιλογή από Σημαντικούς Υποχώρους για Εύρεση Εκτόπων
Εμμανουήλ Μίλλερ (Karlsruhe Institute of Technology, Germany),
Matthias Schiffer (RWTH Aachen University, Germany), Thomas Seidl
(RWTH Aachen University, Germany)

Προς την ελαστικότητα των NoSQL βάσεων πάνω από υποδομές υπολογιστικών νεφών
Ιωάννης Κωνσταντίνου, Ευάγγελος Αγγέλου, Χριστίνα Μπούμπουκα,
Δημήτριος Τσουμάκος και Νεκτάριος Κοζύρης (Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο)

Προηγμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων Βιοεπιστημών
Θανάσης Βεργούλης (ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά), Θοδωρής Δαλαμάγκας (ΙΠΣΥΠ, ΕΚ
Αθηνά), Τίμος Σελλής (ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά), Μάνος Μαραγκάκης (ΕΚ Α.
Φλέμινγκ), Παναγιώτης Αλεξίου (ΕΚ Α. Φλέμινγκ), Άρτεμις Χατζηγεωργίου
(ΕΚ Α. Φλέμινγκ)

Πρόβλεψη για την απόσβεση κόστους υπηρεσιών απάντησης επερωτήσεων
Βηρένα Καντερέ (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Debabrata Dash
(ArcSight, an HP Company), Γεώργιος Γράτσιας (ELCA Informatique SA),
Αναστασία Αιλαμάκη (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)

Μη Εποπτευόμενη Δειγματοληψία Τροχιών
Νίκος Πελέκης (Πανεπιστήμιο Πειραιά), Ιωάννης Κοπανάκης (ΤΕΙ Κρήτης),
Κώστας Παναγιωτάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Γιάννης Θεοδωρίδης
(Πανεπιστήμιο Πειραιά)

Κλιμακώσιμη αναδιατύπωση επερωτήσεων: Μια μέθοδος βασισμένη σε γράφους
Γιώργος Κωνσταντινίδης (University of Southern California), José Luis
Ambite (University of Southern California)

Επερωτήσεις Κορυφογραμμών πάνω από Συζεύξεις
Ακριβή Βλάχου (Norwegian University of Science and Technology),
Χρήστος Δουλκερίδης (Norwegian University of Science and Technology),
Νεοκλής Πολυζώτης (UC Santa Cruz)

Δημιουργία Περιλήψεων Διαδικτυακών Συζητήσεων μέσω Εξαγωγής Θεμάτων
Συζήτησης και Εκτίμησης Διαφωνιών
Μάνος Καρβούνης (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Θοδωρής Γεωργίου (University of
California, Santa Barbara), Γιάννης Ιωαννίδης (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Βελτιώνοντας την κλιμάκωση κατανεμημένων RDF/S αποθηκών
Γιώργος Τσατσανίφος (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), Δημήτρης Σαχαρίδης
(ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά), Τίμος Σελλής (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο)

Βελτιστοποιώντας Συντομεύσεις Ερωτήσεων σε Βάσεις Δεδομένων RDF
Βίκη Ντρίτσου (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά),
Πάνος Κωνσταντόπουλος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & ΙΠΣΥΠ, ΕΚ
Αθηνά), Αντώνιος Δεληγιαννάκης (Πολυτεχνείο Κρήτης & ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά),
Γιάννης Κωτίδης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά)

Βέλτιστη τιμολόγηση για προσωρινή μνήμη σε σύννεφο υπολογισμού
Βηρένα Καντερέ (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Debabrata Dash
(ArcSight, an HP Company), Gregory Francois (Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne), Σοφία Κυριακοπούλου (Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne), Αναστασία Αιλαμάκη (Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne)

Αποδοτική Αναζήτηση για Τμηματικές Εμφανίσεις Ακολουθιών σε
Γονιδιωματικές Βάσεις Δεδομένων
Θανάσης Βεργούλης (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο & ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά),
Θοδωρής Δαλαμάγκας (ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά), Δημήτρης Σαχαρίδης (ΙΠΣΥΠ, ΕΚ
Αθηνά), Τίμος Σελλής (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο & ΙΠΣΥΠ, ΕΚ Αθηνά)

9:45 - 11:00   6η Συνεδρία -- Επιδείξεις λογισμικού, ανακοινώσεις (posters),
και συζήτηση με συνοδεία καφέ

AITION: Μια Κλιμακούμενη Πλατφόρμα για Διαδραστική Εξόρυξη Δεδομένων
Χάρης Δημητρόπουλος, Χεράλντ Κλλάπι, Όμηρος Μεταξάς, Νικόλας
Οικονομίδης, Εύα Σιταρίδη, Μανόλης Μ. Τσαγκάρης, και Γιάννης Ιωαννίδης
(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

LiquidXML: Αυτοπροσαρμοζόμενη Διανομή XML Δεδομένων
Jesús Camacho-Rodriguez  (INRIA Saclay), Αστέριος Κατσιφοδήμος (INRIA
Saclay & Universite Paris Sud XI), Ioana Manolescu (INRIA Saclay &
Universite Paris Sud XI), Alexandra Roatis (INRIA Saclay & West
University of Timisoara (UVT), Romania)

SmartTrace: Εύρεση Όμοιων Τροχιών σε Δίκτυα Έξυπνων Κινητών Συσκευών
χωρίς την Αποκάλυψη των Τροχιών
Κωνσταντίνος Κώστα (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Χρίστος Λαουδιάς
(Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και
Δημήτριος Γουνόπουλος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)


11:00 - 12:40   7η Συνεδρία -- Εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού

Το δηλωτικό πλαίσιο ανάπτυξης ιστιακών εφαρμογών FORWARD βασισμένο στη SQL
Yupeng Fu (University of California, San Diego), Kian Win Ong (app2you
Inc.), Γιάννης Παπακωνσταντίνου (University of California, San Diego /
app2you Inc.), Μιχάλης Πετρόπουλος (SUNY Buffalo / University of
California, San Diego), Kevin Keliang Zhao (University of California,
San Diego)

Αποδοτική Επανεγγραφή XQuery Ερωτημάτων με χρήση Πολλαπλών Όψεων
Ioana Manolescu (INRIA Saclay, U. Paris XI), Κωνσταντίνος Καρανάσος
(INRIA Saclay, U. Paris XI), Βασίλης Βασσάλος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών), Σπύρος Ζουπάνος (INRIA Saclay, U. Paris XI)

Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων στη γλώσσα SPARQL Πάνω από Κατανεμημένους
Πίνακες Κατακερματισμού
Ζωή Καούδη, Κωστής Κυζηράκος, Μανόλης Κουμπαράκης (Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Αποδοτική Σύζευξη Οντοτήτων Για Μεγάλους, Ετερογενείς Χώρους Πληροφοριών
Γεώργιος Παπαδάκης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Αικατερίνη Ιωάννου
(Πολυτεχνείο Κρήτης), Claudia Niederée (L3S Research Center), Peter
Fankhauser (Fraunhofer IPSI)

Δηλωτικές Πολιτικές Διόρθωσης για Επιμελημένες Βάσεις Γνώσης
Γιάννης Ρουσσάκης (ΙΤΕ / Πανεπιστήμιο Κρήτης), Γιώργος Φλουρής (ΙΤΕ),
Βασίλης Χριστοφίδης (ΙΤΕ / Πανεπιστήμιο Κρήτης)

12:40 -  2:00   Γεύμα

2:00 -  3:40   8η Συνεδρία -- Ροές δεδομένων, χρονικές βάσεις
δεδομένων, και ενσωμάτωση δεδομένων

Εδώ βρίσκονται τα αρχεία δεδομένων μου. Εδώ οι επερωτήσεις μου. Πού
είναι τα αποτελέσματά μου;
Στράτος Ιδρέος (CWI), Ιωάννης Αλαγιάννης (EPFL), Ryan Johnson
(University of Toronto), Αναστασία Αιλαμάκη (EPFL)

HORAE: Μια κλιμακώσιμη πλατφόρμα υψηλών επιδόσεων για χρονικά δεδομένα
Κατερίνα Δόκα (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), Δημήτριος Τσουμάκος
(Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), Νεκτάριος Κοζύρης (Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο)

Ημιρέουσα συνένωση μέσω ευρετηρίων για εκτέλεση ETL μετασχηματισμών σε
σχεδόν πραγματικό χρόνο
Μιχαέλα Μπορνέα (IBM Research), Αντώνης Δεληγιαννάκης (Πολυτεχνείο
Κρήτης), Γιάννης Κωτίδης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Βασίλης
Βασσάλος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Συνεχής Εντοπισμός Εξωκείμενων Βάσει Απόστασης Αντικειμένων σε Ροές Δεδομένων
Μαρία Κοντάκη, Αναστάσιος Γούναρης, Απόστολος Παπαδόπουλος, Κώστας
Τσίχλας, Γιάννης Μανωλόπουλος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Αξιοποίηση Πλεξιμότητας (Weaveability) για τη βελτιστοποίηση της
επεξεργασίας πολλαπλών Συγκεντρωτικών Ερωτημάτων Διάρκειας
Shenoda Guirguis (University of Pittsburgh), Mohamed Sharaf
(University of Queensland), Πάνος Κ. Χρυσάνθης (University of
Pittsburgh), Αλέξανδρος Λαμπρινίδης (University of Pittsburgh)

3:40 -  4:00   Διάλειμμα για καφέ και συζήτηση

4:00 -  5:40   9η Συνεδρία -- Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
Διαχείριση δεδομένων σε 10 χρόνια -- τι μέλλει γενέσθαι;

Διοργανωτές:
Δημήτρης Γουνόπουλος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Αλέξανδρος Λαμπρινίδης (University of Pittsburgh)

Moderator:
Τίμος Σελλής (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο)

Panelists:
ΤΒΑ


5:40 -  5:45   Κλείσιμο Συνεδρίου

LinkedInShare

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>